Andelsforeningen


Tranehøj er en andelsforening. Vi ejer således ikke den "boenhed" vi bor i, men som andelshavere er vi alle medlemmer af foreningen, der ejer hele herligheden.


Andelsforeningen er fundamentet og rammen for livet på Tranehøj. Tranehøjs vedtægter bygger på mange års erfaringer med at bo og leve kollektivt. De fylder seks sider, og man skal læse dem grundigt, før man beslutter sig for at flytte ind (man får dem udleveret efter det første indflyttermøde, se Flyt i kollektiv

Husmødet er andelsforeningens højeste myndighed, og vi tilstræber at træffe beslutninger i enighed. Man kan først blive andelshaver (og dermed have stemmeret på husmøderne) efter at have boet på Tranehøj i mindst et år.

Før man flytter ind skal man indbetale 50.000 kr. pr. voksen. I prøveåret fungerer pengene som et depositum. Bliver man herefter andelshaver, overgår pengene til at være andel. Ved en evt. fraflytning betales depositum / andel tilbage i henhold til vedtægterne.

Når man bliver andelshaver, underskriver man en solidarisk hæftelse for andelsforeningens lån. Alle andelshavere er således selvskyldnerkautionister på lånene.

Se Tranehøjs økonomi for at få mere at vide, om hvorledes foreningens udgifter fordeles.

kollektivet Tranehøj