Andelsforeningen


Tranehøj er organiseret som en andelsforening, hvilket betyder at vi ejer Tranehøj - og hæfter for lånene - i fælleskab. Vi ejer således ikke den ‘boenhed’ vi bor i, men som andelshavere er vi alle medlemmer af foreningen, der ejer hele herligheden.


Før man kan blive optaget som andelshaver, er der en gensidig prøvetid på et år. Prøvemedlemmer indbetaler 50.000 kr. per voksen, inden de flytter ind på Tranehøj. I prøveåret fungerer pengene som et depositum. Bliver man herefter andelshaver, overgår pengene til at være en andel. Ved en evt. fraflytning udbetales andelen efter reglerne i vedtægterne.

Husmødet er andelsforeningens højeste myndighed, og vi tilstræber at træffe beslutninger i enighed.

Tranehøjs vedtægter bygger på mange års erfaringer med at bo og leve kollektivt. De fylder seks sider, og man bør sætte sig godt ind i dem, førend man flytter ind.

kollektivet Tranehøj

Tranehøjhundene Emma og Tjalfe på en varm dag

Tranehøj