Gitte Jakobsen


Som barn drømte jeg om at blive ’bondekone’. Jeg elskede dyr – ikke mindst køerne, der i min jyske barndom kom på græs hver dag fra forår til efterår. Da jeg blev ung drømte jeg om en mere retfærdig verden med frihed og muligheder for alle.


Men så skete der så meget. Jeg blev ikke bondekone, men journalist og arbejdede med kommunikation og kulturprojekter relateret til mennesker i primært Latinamerika og Afrika. Jeg blev også mor og boede nogle år i det sydlige Afrika sammen med min familie.

Men i 1998 flyttede Torben, Aslak og jeg fra Namibia til Tranehøj, hvor jeg fik mulighed for også at realisere noget af min indre bondekone. Her er vi i daglig udveksling med dyr, jord og vores medbeboere, og livet står aldrig stille. Vores egen søn er for længst flyttet til København, og det er en stor glæde og fornøjelse at have de nuværende trane-børn som en del af hverdagen.

Det kollektive ansvar for stedet og dyrene gør, at Torben og jeg kan fortsætte vores aktiviteter med mennesker i og fra andre verdensdele. På Tranehøj er der plads, og hvert år har vi internationale gæster – som oftest af kulturgrupper med unge artister fra lande i Afrika, Latinamerika og Asien.

I hverdagen nyder jeg at være sammen med andre traner og at bo et sted, hvor nattemørket er mørkt.

Tilbage

kollektivet Tranehøj

Gitte i Ghana

Forårskalkning