»Lån en trane«


På Tranehøj er vi flere, som tager ud og holder foredrag eller på anden vis tilbyder vores viden og erfaring. Læs mere om mulighederne for at »Låne en trane« på denne side.Energirådgivning - hvordan energiforbedringer kan blive en god forretning!

Foredrag v/ Willi Christiansen.


På Tranehøj har vi i tidernes løb fået lavet diverse energiforbedringer. Vi vik installeret solceller, lavet diverse efterisoleringer, fået installeret forskellige varmepumper og meget mere. Senest har vi besluttet at bygge en husstandsvindmølle. Formålene med alle tiltag er at bidrage til en mere miljø venlig energiproduktion og spare på forbruget. Derudover giver alle tiltag god menig set fra økonomisk perspektiv.

Hvis det har interesse, så bidrager jeg gerne med en drøftelse af om og hvordan hvilke tiltag kan give mening på jeres hus/ejendom. Jeg kan bidrage både med en teknisk forklaring af mulige anlæg samt rådgive om de økonomiske forhold for investeringen. Ydermere bidrager jeg gerne med driftserfaringer fra vores egne anlæg.

I kan læse mere om solcelle anlægget på Tranehøj ved at klikke her.

Kontakt: 99556365
mail:Global kids: International børnekultur i lokalområdet

Oplæg v/Gitte Jakobsen


Hvordan giver vi vores børn og unge oplevelsen af, at de har en mase tilfælles med jævnaldrende i helt andre dele af verden?

I Nordvestsjælland har vi i otte år inviteret forskellige børne- og ungdomskulturgrupper fra Afrika, Latinamerika og Asien på besøg. Gæsterne lærer de danske børn og unge noget om drama, dans og kropsbevidsthed, og selvom de kommer fra fattige kår i et fattigt land, kan de sagtens blive ’stjerner for en aften’.

COMPA
Tranehøj har flere gange haft besøg af kulturgrupper fra Bolivia. De kommer fra kulturhuset COMPA i El Alto tæt på La Paz.
Se filmen Vi bryder grænser ned - på turne med Teatro Trono.

I kan læse mere om konceptet på www.globalkids.dk

Kontakt: 20930036
mail:Lån "Moster Trane"

Efterårsudflugt til et hjemmemosteri.


Venner og bekendte og folk i omegnen har mulighed for at låne "Moster Trane", en 36 liters frugtpresse. De kan komme her på gården og lave most af deres egne æbler.

Frugterne skal være friske, for ellers bliver frugten til mos og ikke saft. Husk at lave en aftale om tidspunkt og naturalier i god tid.>kollektivet Tranehøj

Kulturbesøg i Nordvestsjælland

Solcelleinstallation