»Lån en trane«


På Tranehøj er vi flere, som tager ud og holder foredrag eller på anden vis tilbyder vores viden og erfaring. Læs mere om mulighederne for at »Låne en trane« på denne side.Energirådgivning - hvordan energiforbedringer kan blive en god forretning!

Foredrag v/ Willi Christiansen.


På Tranehøj har vi i tidernes løb fået lavet diverse energiforbedringer. Vi fik installeret solceller, lavet diverse efterisoleringer, fået installeret forskellige varmepumper og meget mere. Senest har vi besluttet at bygge en husstandsvindmølle. Formålene med alle tiltag er at bidrage til en mere miljø venlig energiproduktion og spare på forbruget. Derudover giver alle tiltag god menig set fra økonomisk perspektiv.

Hvis det har interesse, så bidrager jeg gerne med en drøftelse af om og hvordan hvilke tiltag kan give mening på jeres hus/ejendom. Jeg kan bidrage både med en teknisk forklaring af mulige anlæg samt rådgive om de økonomiske forhold for investeringen. Ydermere bidrager jeg gerne med driftserfaringer fra vores egne anlæg.

I kan læse mere om energi på Tranehøj ved at klikke her.

Kontakt: 9179 1072 /Global kids: International børnekultur i lokalområdet

Oplæg v/Gitte Jakobsen


Oplæg v/Gitte Jakobsen Hvordan giver vi vores børn og unge oplevelsen af fællesskab med jævnaldrende i andre dele af verden?

I Nordvestsjælland har vi siden 2004 næsten hvert år organiseret besøg af børne- og ungdomskulturgrupper fra fattige lande i Afrika, Latinamerika eller Asien. Gæsterne lærer danske jævnaldrende noget om drama, dans og kropsbevidsthed, og selvom de kommer fra fattige kår i et fattigt land, kan de sagtens blive "stjerner for en aften". Gæsterne indkvarteres privat, og det direkte møde betyder, at både børn og voksne skaber nye venskaber. Global Kids arbejder inden for rammen af FNs Verdensmål, der fokuserer på alles ansvar for vores fælles fremtid.

I kan læse mere på www.globalkids.dk

Kontakt: 20930036 /


kollektivet Tranehøj

Kulturbesøg i Nordvestsjælland

Vedvarende energisystemer