Links


Tranehøj i medierne:

Artikel i SEAS-NVE's magasin Energi & Bolig
Willi og Maria fortæller om livet på Tranehøj i SEAS NVE's magasin Energi & Bolig (s. 16-21), efteråret 2016

Artikel i Tidskriftet Grøn Hverdag
Tranehøj er omtalt i en artikel i tidskriftet Grøn Hverdag

Artikel i Nordvestnyt
Familielivet og parforholdet har gode kår i kollektivet. Artikel i Nordvestnyt, december 2015


Kultur:

Jyderup Højskole
En lille højskole med stor betydning for lokalområdet.

Café Habibi Cafeen køres primært af frivillige, og afholder sociale eller kulturelle arrangementer flere gange om ugen.

Kulturhus Gimle er et lokalt, foreningsstyret kulturhus der bl.a. byder på verdensmusik og dokumentarfilm.

Kommunikationshøjskolen i Vallekilde ligger få kilometer fra Tranehøj.

Gennem Global Kids får Danmark, Vestsjælland og Tranehøj besøg af børne- og ungdomskulturgrupper fra den store verden, organiseret af Spor Media. Se, hvem der kommer på turne og følg projektet på Global Kids' facebookside.


Biografer:

Mørkøv Kino
Mørkøv Kino´s Venner ejer selv Mørkøv Kino. Og har ca. 150 medlemmer deraf ca. 50 aktive, der passer den daglige drift.

Vallekilde Højskole
Vores "nabo" Kommunikationshøjskolen Vallekilde.

Vig bio
Vig Bio´s Venner er en forening, der har til formål at drive Vig Bio og Vig Bio Café. Bestående af ca. 120 aktive og ca.300 passive medlemmer.

Kino Den Blå Engel
Den lokale biograf i Kalundborg.

Kulturbiografen Frysehuset i Holbæk er en ny biograf med fire sale.


Skoler:

Højbo Friskole
Mange trane-børn har gået på Højbo Friskole – et overskueligt og trygt skolemiljø med vægt kreativitet og specielt musik.

Firhøjskolen
Den lokale kommuneskole – ikke langt fra Tranehøj.

Bregninge Bjergsted Friskole
ligger på vej mod Kalundborg mellem Bregninge og Bjergsted.

Vallekilde-Hørve Friskole
ligger lidt mod nord mellem Vallekilde og Hørve.


Miljø:

Landsforeningen af Økosamfund (LØS)
er en forening for erfaringsudveksling mellem og udbredelse af øko-samfund og ønsker desuden at inspirere andre til en mere bæredygtig levevis. Tranehøj er medlem af LØS.

Det Økologiske Råd
er en uafhængig organisation der arbejder for en økologisk bæredygtig udvikling med social retfærdighed og menneskelig trivsel. Det Økologiske Råd udgiver tidsskriftet Global Økologi.

Noah
er en græsrodsorganisation, der ønsker at forbedre det levende miljø ved aktivt at bekæmpe miljøødelæggelsen og dens årsager - og anvise alternativer.

Landsforeningen Praktisk Økologi
arbejder for at fremme økologisk dyrkning og levevis, dels ved at ved at påvirke beslutningstagere og dels ved at oplyse om økologi i praksis. Landsforeningen Praktisk Økologi udgiver tidsskriftet Praktisk Økologi.

Økologisk Landsforening
Økologisk Landsforening er et fællesskab for landmænd, virksomheder og forbrugere. Økologisk Landsforening arbejder for at styrke forskning i økologisk jordbrug, udvikling af nye fødevarer og forbrugernes adgang til økologiske fødevarer.


Naturoplevelser:

Sjællandsleden
"Nordsøvandreruten", over 6000 km vandrerute i Nordsølandene.


Kommune og region:

Kalundborg Kommune.

Region Sjælland.


Kollektiver:

Intentional Communities Web Site
En international potal for økosamfund, kollektiver m.m.

Munksøgaard
Munksøgård er et økologisk bofællesskab ved Roskilde. Ideen med bebyggelsen har været at skabe et boligomåde med udstrakte miljøhensyn integreret både i etablering og drift.

Svanholm Gods
Selvforvaltning, demokrati og flad struktur er retningslinier for den måde det storer kollektiv Svanholm organisere sig på.

kollektivet Tranehøj