Økonomien


Det koster 50.000 kr. pr. voksen at blive andelshaver. Læs mere om andelsforeningen under"Vision".


De fælles udgifter er delt i tre:Boligudgiften

Vi fordeler udgiften til renter og afdrag på lånene efter hvor mange kvadratmeter, der er i boenhederne. Det samme gælder forbruget af varme. P.t. (juni 2018) er kvadratmeterprisen 21 kr., så den mindste bolig (58 kvm.) koster 1.220 kr pr. md. og den største (102 kvm.) 2.140 kr.

Fællesudgifterne dækker alt andet:


Fællesudgifterne deles på antallet af voksne. De er p.t. (juni 2018) 4.450 kr. pr. måned pr. voksen.

Man betaler selv for egen bil, transport, mobiltelefon, tøj, kulturforbrug, vin m.m.

Fælles mad

Vi spiser aftensmad sammen på alle hverdage, i arbejdsweekender og i arbejdsugen om sommeren.

Vi producerer en del af vores mad selv, men køber også ind - i butikker og hos grossister. Alt hvad vi køber er økologisk og så vidt muligt fair trade.

Fællesmaden koster p.t. (juni 2018) 1.100 kr. pr. voksen og 550 kr. for børn over to år.

kollektivet Tranehøj

Hjemmeproduktionen af æg

Lammekød til fryseren